Street Team

Street Team er en del af den samlede SSP-indsats. Street Team er et forebyggende og opsøgende beredskab på gadeplan over for unge, hvis adfærd er præget af begyndende kriminalitet, mistrivsel eller stofmisbrug – kort sagt unge, som alene eller i grupper opfører sig uhensigtsmæssigt eller er ude af kontakt med skolen eller andre institutioner / medarbejdere i det kommunale system.

Street Team består af tre medarbejdere, som arbejder på fuld tid med fleksible arbejdstider. Teamet kan trække på specialister i forbindelse med afdækning eller støtte til unge med psykiske problemstillinger.

Street Teams opgaver

  • kontaktskabende og formidlende til andre medarbejdere i det kommunale   system – eller til politiet, hvis en ung skal have gjort rent bord
  • tager ud på skoler og institutioner for at orientere unge og forældre som et led i den generelle præventive indsats
  • hjemmebesøg kan også komme på tale, ofte i samarbejde med socialrådgivere eller politiet, og teamets medarbejdere er fortrolige med mægling / mediation
  • går med de unge i retten, hvis der er behov for støtte, ligesom medarbejderne kan benyttes som kontaktpersoner i tilfælde, hvor der oprettes ungdomskontrakter eller som tilsyn ved andre domme
  • tilkaldes sammen med bagvagten i forbindelse med afhøringer af unge under 18 år

Kontakten til de unge bevares til tider i en længere periode, men det er vigtigt at understrege, at teamet ikke har myndighed eller beføjelser efter Servicelovens regler. I enkelte tilfælde går medarbejderne ind og medvirker med praktik-placering på en arbejdsplads eller fungerer som bagstopper / indpisker, når en ung skal starte i et skoleforløb.

Street Team er organisatorisk placeret i Ungdomsskolen med direkte reference til ungdomsskolens ledelse.

Du kan læse mere på unghorsens.dk/SSP

Pia

Top
Thrane.nu